Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Školní rok 2019 / 2020

 

Domácí výuka

 

Aktuality:    

1.B ve středu 8. 4. od 9:00 - 9:30 donesou ke kontrole písanku 3, kterou máme dopsanou a hotové pracovní listy. Je také možné vyzvednout pracovní sešity nebo pracovní listy tříd 1. B i 1. A.

 

Od pondělí 6.4.2020 bude uzavřena ulice Gluckova (bourání panelového
domu asi 8 týdnů). Příjezd ke škole zůstává průjezdný dvěma cestami:
1. po trase linky č.13 od školy směrem na konečnou. Ke škole odbočka je průjezdná.
2. průjezd Hamerskou, pokračovat kolem sportovní haly a hřiště, první odbočka vpravo směrem k MŠ Paraplíčko a pokračovat ke škole

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu se děti zápisu neúčastní.

K zápisu do prvních tříd se dostaví pouze zákonní zástupci dětí, které v letošním roce dovrší šestý rok věku do 31.8.2014, tzn. děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014, a dále děti, kterým byl v letošním školním roce 2019/2020 povolen odklad školní docházky.

Přihlášku je možné vyzvednout a podat na sekretariátu školy od 1.4. do 29.4. v době od 8:00 do 11:00, nebo po předchozí telefonické domluvě: 476 742 362.

Zákonný zástupce u zápisu doloží: OP, rodný list dítěte

Při zápisu budou dodržována vyhlášená bezpečnostní opatření platná pro uvedenou dobu.

 

 

Rada města Litvínov doporučila přerušit provoz budovy mateřské školy dle § 3 odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  po dobu trvání Nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR usnesením č. 194 dne 12. 3. 2020 a to zejména s ohledem na minimální docházku dětí do předškolního vzdělávání.

V MŠ Paraplíčko, Gluckova 136 Litvínov - Janov, bude s účinností od 18. 3. 2020 až do odvolání přerušen provoz budovy. Činnost MŠ bude až do odvolání probíhat v MŠ Sluníčko, Školská 104, 1. pavilon, 1. třída v přízemí.

Bližší informace sdělí zástupkyně pro MŠ Paraplíčko Bc. Monika Bělohlavá.

Děkujeme Vám za pochopení.  PhDr. Miroslava Holubová, ředitelka školy

S platností od středy 11. března 2020 Vláda ČR uzavřela všechny základní a střední školy do odvolání.

Mateřských škol se uzavření netýká.

Školní jídelna bude pro žáky základní školy uzavřena. Děti mateřských škol se budou nadále stravovat.

Školní družina, školní klub jsou do odvolání uzavřeny.

Výuka je zrušena, situaci sledujte v médiích. O změnách, trvání či ukončení uzavření škol budete informováni na webových stránkách školy a hlavních vchodech do jednotlivých budov.

                                    PhDr. Miroslava Holubová, ředitelka školy

OŠETŘOVNÉ

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

 

Panoráma starého Mostecka - registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378

 

Projekt CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

 

 

V rámci projektu „Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji“, č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615, podpořeného z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání proběhlo již druhé setkání „Setkání s YouTubery“.

 

 

Aktuální e - mailové adresy:

zastupkyne1@zsjanov.cz - Zástupkyně pro I. stupeň a Základní školu speciální

zastupkyne2@zsjanov.cz - Statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň, třídy LMP a přípravné třídy

ekonom@zsjanov.cz

sekretariat@zsjanov.cz

msp@zsjanov.cz - Mateřská školka Paraplíčko

slunicko@zsjanov.cz - Mateřská školka Sluníčko

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec je zaměstnancem zřizovatele školy Města Litvínov:

Bc. Jan Brejcha

Adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontakt: telefon: 776 767 686                    e-mail:  jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

 

 

Odkazy:

Informační portál pro školy, žáky a rodiče

Seznam středních škol a studijních oborů

google1474fd9856e719cd.html

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,