Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Školní rok 2020 / 2021

DISTANČNÍ (DOMÁCÍ) VÝUKA

Poslední přidané úkoly:

11.05. - 9. ročník - ORV,VV, VP, Český jazyk, Matematika, Fyzika, Dějepis, 8. ročník - ORV, VV, Český jazyk, Dějepis, Matematika, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis

03.05. - 2. ročník, 9. ročník - ORV,VV, VP, Český jazyk, Anglický jazyk, Zeměpis, Přírodopis, Matematika, Fyzika, Chemie,  8. ročník - ORV, VV, VZ, Český jazyk, Chemie, Dějepis, DCJ NJ, Matematika, Fyzika, Anglický jazyk, 7.ročník - ORV, VV, VZ, Zeměpis, Dějepis, Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, 6. ročník - ORV, VV, Anglický jazyk, Přírodopis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, Dějepis, Český jazyk

 

Aktuality:

Výsledky přijímacího řízení do mateřských škol:

MŠ Paraplíčko

MŠ Sluníčko

 

Vážení rodiče,

od pondělí 17. 5. se ruší rotační výuka tříd na 1. stupni.

Od 17. 5. se budou všechny třídy 1. stupně (1. – 5. třídy) vzdělávat ve škole.

Zároveň 17. 5. se rotačně výuky ve škole zúčastní třídy 8.A a 9. třídy.

Od 24. 5. se ruší i rotace tříd na 2. stupni.

Všechny třídy 2. stupně (6. – 9. třídy) se budou také vzdělávat prezenčně ve škole.

Bližší informace předají třídní učitelé.

                                                                                                              Vedení školy

 

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

od pondělí 10. 5. budou mateřské školy otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

 

Vážení rodiče,

od pondělí 10. 5. se ve škole umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání účastní pouze polovina tříd a prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách.

Účast ve škole je podmíněna samotestováním žáků 2x týdně s negativním výsledkem.

V pondělí 10. 5. nastoupí do školy třídy 6.A, 6.B a 7. A. Třídy 8.A,  9.A a 9.B pokračují v distanční výuce.

V pondělí 17. 5. nastoupí do školy třídy 8.A, 9.A a 9.B.  Třídy 6.A, 6.B a 7. A budou mít distanční výuku.

Školní jídelna bude zajišťovat stravování dětí v prezenční výuce ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si mohou oběd pouze vyzvedávat do vlastních nádob (nutno předem stravování nahlásit vedoucí školní jídelny).

Školní družina bude fungovat pouze pro děti v prezenční výuce.

Žáci 2. stupně zůstávají na povinné distanční výuce. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze 1 žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizování konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Vážení rodiče dětí MŠ,

od 12. 4. 2021 se budou do mateřské školy vracet pouze

  • děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, ve skupině maximálně 15 dětí
  • děti tříd zřízených podle § 16 odst. 9.

 

Návrat do mateřské školy je podmíněn neinvazivním (šetrným) testováním 2x týdně za spolupráce zákonných zástupců

Děti nemusí mít zdravotnickou obličejovou masku.

Školní jídelna bude zajišťovat stravování dětí  - nutno předem nahlásit vedoucí školní jídelny.

 

Informace k zápisu do mateřských škol a 1. tříd pro školní rok 2021/2022

                                                        

Informace k čerpání krizového ošetřovného jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV:

OŠETŘOVNÉ

ON-LINE FORMULÁŘ

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

O dalších změnách vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy, na budovách a prostřednictvím třídních učitelů mateřských i základních škol.

Přejeme všem pevné zdraví.                         Vedení školy

 

Informace pro rodiče mateřských škol

Důležité odkazy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Česká správa sociálního zabezpečení

 

 

Projekty:

,,Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“

O2 Chytrá škola
 

Aktuální e - mailové adresy:

 

zastupkyne1@zsjanov.cz - Zástupkyně pro I. stupeň a Základní školu speciální

zastupkyne2@zsjanov.cz - Statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň, třídy LMP a přípravné třídy

ekonom@zsjanov.cz

sekretariat@zsjanov.cz

msp@zsjanov.cz - Mateřská školka Paraplíčko

slunicko@zsjanov.cz - Mateřská školka Sluníčko

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec je zaměstnancem zřizovatele školy Města Litvínov:

Bc. Jan Brejcha

Adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontakt: telefon: 776 767 686                    e-mail:  jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

 

Odkazy:

Informační portál pro školy, žáky a rodiče

Seznam středních škol a studijních oborů

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,