Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Školní rok 2020 / 2021

DISTANČNÍ (DOMÁCÍ) VÝUKA

Poslední přidané úkoly:

28.02. - 9. ročník - Matematika (9.B), Chemie, Přírodopis (9.A), Zeměpis, VP, Anglický jazyk, Český jazyk (9.A),  8. ročník - Chemie, ORV, Český jazyk, Přírodopis, Zeměpis, Anglický jazyk, 7.ročník - Německý jazyk, Anglický jazyk, Matematika, ORV, Přírodopis,  6. ročník - Matematika, Český jazyk (6.A), Přírodopis, Zeměpis, ORV, Anglický jazyk, 3. ročník - Matematika, Český jazyk, 2. ročník - seznam úkolů k distanční výuce,

22.02. - 9. ročník - Chemie, Přírodopis (9.A), Zeměpis, ORV, Matematika, Fyzika,  8. ročník - MAtematika, Fyzika,Chemie, ORV, VZ, 7.ročník - Fyzika, Matematika, ORV, VZ, 6. ročník - Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, ORV, Matematika, 5. ročník - Přírodověda, Vlastivěda, 3. ročník - Matematika, Český jazyk

15.02. - 9. ročník - Fyzika, Matematika, Přírodopis (9.A), Zeměpis, Anglický jazyk, Dějepis, Český jazyk (9.A), ORV + VV,  8. ročník - Matematika, Fyzika, Český jazyk, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis, Anglický jazyk, ORV + VV, 7.ročník - Matematika, Dějepis, Přírodopis, Zeměpis, Anglický jazyk, ORV + VV, 6. ročník - Fyzika, Matematika, Český jazyk, Dějepis, ORV, Přírodopis, Zeměpis, Anglický jazyk, 5. ročník - Matematika, Český jazyk, Přírodověda, Vlastivěda, 3. ročník - Matematika (3.B), Český jazyk (3.B)

01.02. - 9. ročník - Matematika, Fyzika, Chemie, Dějepis, Český jazyk, 8. ročník - Český jazyk, Přírodopis, Zeměpis, Chemie, Dějepis, Matematika, Fyzika, 7.ročník - Fyzika, Český jazyk, Dějepis, Přírodopis,  6. ročník - Fyzika, Český jazyk, Dějepis, 3. ročník - Matematika (3.B), Český jazyk (3.B) 

 

 

Aktuality:   

Vážení rodiče,

Vláda České republiky přijala 26. 2. 2021 krizové opatření, kterým s účinností od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 omezuje provoz všech školských zařízení.

S ohledem na vývoj epidemie nebudou moci do základních škol docházet ani žáci přípravných tříd, prvních a druhých tříd a tříd zřízených podle § 16 odst. 9. Uzavření se týká i všech mateřských škol.

Mateřské a základní školy jsou tak na dobu tří týdnů úplně uzavřeny.

 

Informace k čerpání krizového ošetřovného jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV:

OŠETŘOVNÉ

ON-LINE FORMULÁŘ

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

O dalších změnách vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy, na budovách a prostřednictvím třídních učitelů mateřských i základních škol.

Přejeme všem pevné zdraví.                         Vedení školy

 

Informace pro rodiče mateřských škol

Důležité odkazy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Česká správa sociálního zabezpečení

 

 

Projekty:

,,Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“

O2 Chytrá škola
 

Aktuální e - mailové adresy:

 

zastupkyne1@zsjanov.cz - Zástupkyně pro I. stupeň a Základní školu speciální

zastupkyne2@zsjanov.cz - Statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň, třídy LMP a přípravné třídy

ekonom@zsjanov.cz

sekretariat@zsjanov.cz

msp@zsjanov.cz - Mateřská školka Paraplíčko

slunicko@zsjanov.cz - Mateřská školka Sluníčko

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec je zaměstnancem zřizovatele školy Města Litvínov:

Bc. Jan Brejcha

Adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontakt: telefon: 776 767 686                    e-mail:  jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

 

Odkazy:

Informační portál pro školy, žáky a rodiče

Seznam středních škol a studijních oborů

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,