Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Školní rok 2020 / 2021

 

DISTANČNÍ (DOMÁCÍ) VÝUKA

Poslední přidané úkoly:

Hamronogram vydávání a odevzdávání pracovních materiálů od 18.01.-22.01.

18.01. - 9. ročník - Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika, 8. ročník - Český jazyk, Přírodopis, Zeměpis, Matematika, Fyzika, 7.ročník - Přírodopis, Fyzika, 6. ročník - Český jazyk, Fyzika,

16.01. - 3. ročník - Matematika (3.B), Český jazyk (3.B) 

15.01. - 8. ročník - Chemie, 9. ročník - Chemie, 5. ročník - Matematika, Český jazyk

14.01.6. ročník - ORV, Matematika, 7.ročník - ORV, VZ, 8. ročník - ORV , 9. ročník - Matematika (9.B), Přírodopis, Zeměpis, VP, Český jazyk (9.B)

13.01.5. ročník - Vlastivěda, Přírodověda,

12.01. - 6. ročník - Fyzika, 7.ročník - Fyzika, 8. ročník - Matematika, Fyzika, 9. ročník - Matematika (9.A), Fyzika

 

 

 

Aktuality:   

Vážení rodiče,

od pondělí 4.1.2021 navštěvují školu pouze přípravné třídy, žáci 1. a 2. tříd základní školy a žáci tříd zřízených podle § 16 odst. 9. Pro všechny tyto žáky bude v provozu školní družina.

Dle sdělení ministerstva školství budou školy i příští týden (od 25.1.) pokračovat v současném režimu.

Další informace vám poskytnou třídní učitelé.

O dalších změnách vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy a  vchodu do budovy školy.

                                                                                                                        Vedení školy

 

 

 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

Vážení rodiče,

v měsíci říjnu v tomto roce došlo opět k vyhlášení nouzového stavu a zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách. S ohledem na vývoj epidemie v České republice vyhlášení již nepředstavovalo pro většinu z nás překvapení, potíže však každopádně. Všichni si uvědomujeme, v jak složité situaci se nacházíte a kolik úsilí Vás stojí skloubit pracovní život s rodinným, v kterém teď vystupujete i v roli učitelů, asistentů a podporovatelů Vašich dětí. Na školách se všichni poctivě připravovali, neboť předvídali, že k distanční výuce budou muset opět přistoupit. Oproti jaru je situace v dobrém slova smyslu významně odlišná. Školy jsou technicky vybavené, pedagogové jsou proškoleni, prostředí pro on-line distanční výuku je vyučujícím i žákům známé, ALE BEZ VÁS RODIČŮ BY TO PŘESTO NEŠLO. Děkujeme Vám za příkladnou spolupráci a komunikaci se školou, za podporu a čas, který věnujete Vašim dětem a za velmi ztížený výkon práce z domova s dětmi za zády na on-line výuce.

DĚKUJEME!

 

 

 

 

 

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

OŠETŘOVNÉ

 

 

,,Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“

Informace pro rodiče mateřských škol

O2 Chytrá škola
 

Aktuální e - mailové adresy:

 

zastupkyne1@zsjanov.cz - Zástupkyně pro I. stupeň a Základní školu speciální

zastupkyne2@zsjanov.cz - Statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň, třídy LMP a přípravné třídy

ekonom@zsjanov.cz

sekretariat@zsjanov.cz

msp@zsjanov.cz - Mateřská školka Paraplíčko

slunicko@zsjanov.cz - Mateřská školka Sluníčko

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec je zaměstnancem zřizovatele školy Města Litvínov:

Bc. Jan Brejcha

Adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontakt: telefon: 776 767 686                    e-mail:  jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

 

Odkazy:

Informační portál pro školy, žáky a rodiče

Seznam středních škol a studijních oborů

google1474fd9856e719cd.html

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,