Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

Školní rok 2020 / 2021

DISTANČNÍ (DOMÁCÍ) VÝUKA

Poslední přidané úkoly:

19.09. - 9. ročník - ORV,VV, VP, Český jazyk, Dějepis, Zeměpis, Přírodopis, Matematika, Chemie,  8. ročník - ORV, VV, Zeměpis, Přírodopis, Český jazyk, Chemie, Dějepis, VZ, 7.ročník - ORV, VV, Přírodopis, Zeměpis,VZ, Dějepis, 6. ročník - ORV, VV, Matematika, Dějepis, Přírodopis, Zeměpis, Český jazyk, DCJ NJ, 1. ročník - písanka, čtení

12. 04. - 9. ročník - ORV, Anglický jazyk, Český jazyk,Fyzika, Matematika, 8. ročník - ORV, Matematika, Fyzika, Zeměpis, Anglický jazyk, Český jazyk, Přírodopis, 7.ročník - ORV, Fyzika, Přírodopis, Matematika, Anglický jazyk, 6. ročník - ORV, Fyzika, Matematika, Anglický jazyk, Český jazyk,

06. 04. - 9. ročník - Dějepis, Matematika, Fyzika, Anglický jazyk, Český jazyk, DCJ, HV, Chemie, ORV, VV, VP, Přírodopis, Zeměpis, 8. ročník - Matematika, Fyzika, Zeměpis, VV, ORV, HV, Chemie, DCJ, Anglický jazyk, Český jazyk, Přírodopis, 7.ročník - Fyzika, Zeměpis, VV, Přírodopis, ORV, NJ, Matematika, Anglický jazyk, Dějepis,  6. ročník - Fyzika, Český jazyk, Dějepis, Anglický jazyk, DCJ, Matematika, ORV, Přírodopis, Zeměpis, VV

 

 

Aktuality:   

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 se budou do školy vracet děti a žáci následujícím způsobem:

  • žáci tříd zřízených podle § 16 odst. 9. Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

 

  • Ve škole: 12. – 16. 4.                         Doma distančně: 19. – 23. 4.

děti přípravných tříd, žáci 1. a 2. ročníků v týdenní rotační výuce (týden ve škole, týden doma na povinné distanční výuce) celých tříd.

  • Doma distančně: 12. – 16. 4.             Ve škole: 19. – 23. 4. 

žáci 3. až 5. ročníků v týdenní rotační výuce (týden ve škole, týden doma na povinné distanční výuce) celých tříd.

Návrat do školy je podmíněn neinvazivním (šetrným) testováním 2x týdně.

Instruktážní video (zkrácená verze)

Instruktážní video (plná verze)

Každý žák musí mít zdravotnickou obličejovou masku.

Školní jídelna bude zajišťovat stravování dětí v prezenční výuce ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce si mohou oběd pouze vyzvedávat do vlastních nádob (nutno předem stravování nahlásit vedoucí školní jídelny).

Školní družina bude fungovat pouze pro děti v prezenční výuce.

Žáci 2. stupně zůstávají na povinné distanční výuce. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze 1 žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizování konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Vážení rodiče dětí MŠ,

od 12. 4. 2021 se budou do mateřské školy vracet pouze

  • děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, ve skupině maximálně 15 dětí
  • děti tříd zřízených podle § 16 odst. 9.

 

Návrat do mateřské školy je podmíněn neinvazivním (šetrným) testováním 2x týdně za spolupráce zákonných zástupců

Děti nemusí mít zdravotnickou obličejovou masku.

Školní jídelna bude zajišťovat stravování dětí  - nutno předem nahlásit vedoucí školní jídelny.

 

Informace k zápisu do mateřských škol a 1. tříd pro školní rok 2021/2022

                                                           

 

Informace k čerpání krizového ošetřovného jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV:

 

OŠETŘOVNÉ

ON-LINE FORMULÁŘ

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

O dalších změnách vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy, na budovách a prostřednictvím třídních učitelů mateřských i základních škol.

Přejeme všem pevné zdraví.                         Vedení školy

 

Informace pro rodiče mateřských škol

Důležité odkazy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Česká správa sociálního zabezpečení

 

 

Projekty:

,,Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“

O2 Chytrá škola
 

Aktuální e - mailové adresy:

 

zastupkyne1@zsjanov.cz - Zástupkyně pro I. stupeň a Základní školu speciální

zastupkyne2@zsjanov.cz - Statutární zástupkyně, zástupkyně pro II. stupeň, třídy LMP a přípravné třídy

ekonom@zsjanov.cz

sekretariat@zsjanov.cz

msp@zsjanov.cz - Mateřská školka Paraplíčko

slunicko@zsjanov.cz - Mateřská školka Sluníčko

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec je zaměstnancem zřizovatele školy Města Litvínov:

Bc. Jan Brejcha

Adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontakt: telefon: 776 767 686                    e-mail:  jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

 

Odkazy:

Informační portál pro školy, žáky a rodiče

Seznam středních škol a studijních oborů

Sdílet:  Add to Facebook
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,